Puhe Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun ylioppilasjuhlassa

Kuva: Matti Pikkujämsä
Kuva: Matti Pikkujämsä

 

PUHE HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN YLIOPPILASJUHLASSA

Votre excellence, chers bacheliers triomphants, bacheliers, professeurs, élèves, parents et invités,

Bienvenue dans notre cérémonie de baccalauréat !

Votre excellence M Serge Tomasi, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à votre nouveau poste en Finlande. Vous êtes vraiment bien tombé, parce que notre pays est en train de célébrer pendant toute l’année le centenaire de notre indépendance.

Deuxièmement, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans  notre Lycée, qui porte très haut le drapeau français dans les domaines de la langue française et de la culture francophone en Finlande. Bienvenue!

Maailmankansalaisuudesta

OECD julkaisi viime vuonna tulevaisuuden koulutuksen ja tulevaisuuden taitojen 2030-puiteohjelman.

Globalisoituminen luo ennennäkemättömiä haasteita ja mahdollisuuksia. OECD:n mukaan uuden sukupolven olisi hyödyllistä oppia globaaleja tietoja ja taitoja jo koulussa.

Oppiminenhan koostuu tiedoista, taidoista, arvoista ja asenteista. Globaalikasvatuksen ollessa kyseessä, tavoitteena on maailmankansalainen, joka ymmärtää globaalin maailman kompleksisuutta moninaisuudessaan sekä osaa ja haluaa toimia yhdessä muiden kanssa paremman maailman puolesta.

Mitä nämä maailmankansalaisen asenteet, arvot, taidot ja tiedot sitten ovat?

OECD:n mukaan koulujen tulisi tukea kasvatusta kohti vastuunsa tuntevia maailmankansalaisia, jotka arvostavat ja kunnioittavat yksilön ihmisarvoa ja kulttuurillista moninaisuutta.

Keskeinen taito ja osa globaalikompetenssia on analyyttinen ja kriittinen ajattelu, kyky lähestyä asioita eri näkökulmista, kyseenalaistaa ja nähdä asioiden väliset yhteydet.

Nuorten olisi hyvä oppia tekemään yhteistyötä eri taustoista, kulttuureista ja tieteenaloista olevien ihmisten kanssa monitahoisten ja monialaisten ongelmien ratkaisemiseksi – kunnioittavasti, tehokkaasti, empaattisesti ja joustavasti.

Heidän tulisi pystyä toimimaan ympäristössä, joissa muiden uskomukset ja näkökulmat ovat välillä ristiriitaisia –  oppia tunnistamaan, erottelemaan ja ymmärtämään erilaisia kulttuurillisia tapoja, ja havaita, että jokaisen oma käsitys maailmasta on väistämättä puolueellinen.

Maailmankansalaisella tulisi olla tarvittavat tiedot globaaleista teemoista sekä interkultuurinen tietämys ja ymmärrys.

Globaaleja teemoja ovat esimerkiksi ilmaston muutos, kestävä kehitys, demokratia, tasa-arvo, konfliktien ratkaisu jne.

Koulun tulisi herättää oppilaan mielenkiinto maailman kielelliseen ja kulttuurilliseen moninaisuuteen ja rohkaista oppilaita viestimään autenttisissa ympäristöissä.

OECD aikoo jo ensi vuonna toteutettavassa PISA 2018 tutkimuksessa mitata maailmankansalaisen osaamista.

Reflection

Dans quelle mesure avons-nous préparé nos étudiants pour la vie, pour la formation supérieure et pour le monde du travail de plus en plus mondialisé ? La bonne réponse est : nos bacheliers sont prêts pour le monde !

Au cours de cette année scolaire, nous avons célébré l’histoire de 60 ans de notre école. Au mois d’avril nous avons organisé une soirée-alumni pour nos anciens élèves.  Plus de 800 ex-élèves ont été réunis lors de cette fête.  J’ai reçu des dizaines de retours extrêmement positifs. Les anciens élèves ont vraiment apprécié tout ce qu’ils ont appris pendant leur scolarité chez nous – et ils en ont pleinement profité dans leur vie.

En plus des compétences habituelles d’une école normale,  ils sont acquis des compétences extraordinaires. Ils ont appris à parler naturellement le français et ils ont appris à connaître et à apprécier la culture francophone. Et, cela leur a apporté un avantage formidable dans leurs études supérieures et dans leur vie professionnelle.

Selon les anciens élèves, notre école leur a donné non seulement des compétences linguistiques, mais aussi la confiance en soi, les compétences de coopération, l’ouverture d’esprit, un large choix dans leur formation supérieure, l’inspiration et la capacité d’étudier en Finlande et à l’étranger, et le respect et l’ouverture multiculturelle.

14-vuoden opintoputki kieliin erikoistuneessa yhtenäiskoulussa luo turvalliset puitteet kansainvälisyyteen kasvamiseen. Natiivi-opettajat, korra-vaihtomatkat, lukuisat kansainväliset projektit, omaleimaiset koulun traditiot ja tavallisuudesta poikkeava opetussuunnitelma antavat oppilaillemme mahdollisuuden oppia koulussamme jotain sellaista, johon OECD:n tulevaisuuden koulun puiteohjelmat viittavat. Me toteutamme niitä joka päivä koulussamme jo nyt!

Sana vanhemmille

Arvoisat vanhemmat, tämä päivä on teille tunteiden vuoristorataa – täynnä iloa ja ylpeyttä oman lapsukaisen kasvamisesta, aikuistumisesta ja menestymisistä, toisaalta surua ja haikeutta juuri niistä samoista syistä. Yksi vaihe elämästä päättyy tänään näihin juhliin..

Haluaisin kiittää teitä vanhempia kaikesta siitä tuesta, jota olette ehtymättä lapsillenne antaneet koko kouluajan. Aplodit vanhemmille.

Arvoisat 9-luokkalaiset

Arvoisat 9-luokkalaiset, te olette onnistuneesti selvittäneet peruskoulun pakolliset luokat. Suuri osa teistä on tehnyt viisaan valinnan jatkaa opintoja pääkaupunkiseudun sympaattisimmassa lukiossa – täällä meillä!  Tervetuloa lukioon! Toivotan onnea ja menestystä myös kaikille niille, jotka ovat tehneet toisenlaisia valintoja. Älkää antako ranskan kielen taitojenne ruostua! Annetaan raikuvat aplodit kaikille yseille!

Kiitos opettajille

Arvoisat opettajat. Olette taas kerran tehneet pienen ihmeen. Tänään peruskoulun päättötodistuksen saa 61 oppilasta ja  ylioppilaaksi julistetaan 38 opiskelijaa. Vain te tiedätte, kuinka kova urakka se on ollut ja kuinka paljon paimentamista on tarvittu, että tähän on päästy.

Notre école a conquis une très bonne place dans le classement de STT – qui tient compte du niveau de départ de l’étudiant, et qui mesure l’efficacité d’un enseignement.  Nous sommes en cinquème place à Uusimaa et dans la comparaison nationale nous sommes parmi les 20 meilleurs lycées en Finlande!

Je souhaite remercier tous nos professeurs pour leur excellent travail!

Arvoisat ylioppilaat,

Aika moni teistä on käynyt tätä koulua esikoulusta lukioon – 12-14-vuotta – kolme neljäsosaa elämästänne.

Teistä on kasvanut huomaamattanne maailmankansalaisia täällä Munkkivuoren pohjukassa. Osaatte puhua sujuvasti ja luontevasti kolmea neljää kieltä, ja teille monikielisyys ja monikulttuurillisuus on arkipäivää. Hyvä kielitaito, suomalainen ylioppilastutkinto ja EU:n kansalaisuus antaa teille uskomattoman laajat mahdollisuudet valita mitä ja missä maassa opiskella, mille alalle hakeutua, minne asettua asumaan ja tehdä töitä.

Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. On syytä varautua myös pettymyksiin. Kaikki ovet eivät aukea ihan itsestään –  eikä välttämättä ihan ensimmäisellä koputuksella.

Ernest Hemingwayn totesi aikanaan, että meidän täytyy tottua siihen, ettei elämän tärkeimmissä risteyksissä ole tienviittoja. Joskus on edettävä erehdyksen ja siitä oppimisen kautta. Aina välillä itse kukin tekee vääriä valintoja ja vääriä ratkaisuja. Sen myöntäminen ei ole epäonnistumista. Se on mahdollisuus aloittaa joitain uutta, jossain muualla. Teillä on siihen kaikki edellytykset.

Seuratkaa omaa sisäistä paloanne. Etsiytykää aloille, joista olette oikeasti kiinnostuneita. Tulvaisuus on teidän! Aplodit ylioppilaille!

Kari Kivinen

Rehtori / Proviseur

 

Ranskan suurlähettiläs M. Tomasi ja HRSK:n uudet ylioppilaat

 

Advertisements

l’Ecole Internationale de Differdange

Inauguration ceremony 12.9.2016, Differdange, Luxembourg

l’Ecole Internationale de Differdange  – EIDD – International school of Differdange

 

The choir of the European School, Luxembourg I
The choir of the European School, Luxembourg I

 

Monsieur le ministres, Excellences, Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs, Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil supérieur des Ecoles européennes, je souhaite féliciter l’Ecole Internationale de Differdange aujourd’hui.

Après plusieurs l’années de préparation, le grand jour est arrivé avec l’ouverture le première l’école agrée dans la territoire Luxembourgeois. Vous pouvez être très fier du travail accompli.

Une école européenne agréée est une école nationale reconnue par les pouvoirs publics et qui s’engage à répondre à certains critères imposés par le système des écoles européennes. A cette condition, les élèves peuvent passer le baccalauréat européen.

I would like to express my admiration for the Luxembourgish Ministry of Education in the way the new school project has been prepared, planned – and how the information about the new project has been distributed.

I would like to also share with you my high respect to the management team which has worked over two years to make this project a success!

And finally, I would like to express my gratitude to the Luxembourgish delegation in the Board of Governors for excellent collaboration.

When the European Parliament made a recommendation to open the European Baccalaureate to the larger public, they most probably had this type of school project in their mind.

The first wave of accredited Europeans schools was opened to offer multilingual schooling mainly for the children of staff of decentralised agencies of the European Commission. The second wave of the accredited European schools consisted of self-funding private national schools which serve the educational needs of their region.

img_1287

The International school of Differdange belongs to the third wave of accredited European schools. This type of schools are local, public and free schools, which meet the language teaching needs of the local population.

The objective of all the European schools is to provide all the pupils with the broad set of skills and competences in the academic areas in a genuine multicultural educational framework.

The purpose is not only to develop high standards in mother tongue and in foreign languages, but also foster tolerance, co-operation and concern for others throughout the school community and beyond.

It is important to develop mathematics and scientific skills, but it is as important to cultivate pupil’s personal and social development, and respect for others, respect for diversity, and respect for the environment.

Normally in the inauguration ceremonies, the famous statement of Jean Monnet is shared with the public. It is very beautifully written complex piece of literature, which does not really open easily – at least for the non-native audience. Here is a slightly simplified version of it.

“Because pupils of different nationalities are educated alongside one another from an early age, they are not affected by prejudices that can be divisive. 

The children are familiar with all the great and good aspects of the different European cultures.

This means that as they get older, they realise that they somehow belong together.

They are still proud of their own countries and love them, but mentally they feel European and their education has taught them that their job now is to complete and build on the work of earlier generations, with the aim of creating a united and thriving Europe.

I wish success to all the present and the future pupils and staff of the of the International School of Differdange every success!

 

Kari Kivinen

Secretary-General of the European Schools

 

More information:

www.eidd.lu

Article in Wort in English

Le Quotidien 

 

ouverture Ecole Internationale de Differdange - Differdange - 12.09.2016 © claude piscitelli
ouverture Ecole Internationale de Differdange – Differdange – 12.09.2016 © claude piscitelli

 

Puhe Eurooppa-koulun suomalaisille ylioppilaille ja heidän vanhemmilleen

 

Photo Julie de Bellaing

 

Arvoisat Eurooppa-koulun suomalaiset ylioppilaat, arvoisat vanhemmat,

AINUTLAATUISUUDESTA

Ulkomailla asuvina ex-pat lapsina ja nuorina olette varttuneet ranskan tai flaaminkielisellä alueella, monikielisessä Brysselissä – mutta siitä huolimatta olette saaneet  ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella omalla äidinkielellänne kaikki nämä vuodet.

Olette melkein kaikki kasvaneet yhdessä ja käyneet samaa koulua esikoulusta lukioon – jopa 14 vuotta. Se on pitkä aika 18-vuotiaan elämässä.

Teistä on varttunut nuoria aikuisia erittäin monikielisessä ja monikulttuurisessa kouluympäristössä. Olette oppineet käyttämään jokapäiväisessä arjessa sujuvasti useita kieltä ja olette ystävystyneet erimaalaisten nuorten kanssa.

Teillä on suomaiset “Finnair-ilmajuuret”, mutta toisaalta teistä on kasvanut polyglotteja eurooppalaisia, monen maan kansalaisia ja te voitte huoletta valita missä maassa opiskella, missä tehdä töitä ja mihin asettua.

Mahdollisuuksien avaruus on huimaava. Mitä ja missä opiskella, minkälaiseen työhön hakeutua, minne asettua asumaan ja olemaan?

Ja mikä merkillisintä, tämä kaikki on teille hyvin normaalia ja arkipäiväistä.

TULEVAISUUDESTA

Osallistuin viime syksynä nuorten työttömyyttä pohtivaan seminaariin. Auditoriossa oli arvioilta 300 eri alojen asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Luennoitsija kysyi, kuka paikalla olevista toimii sellaisessa työtehtävässä tai ammatissa, jossa lukion päättyessä kuvitteli aikuisena olevansa. Ainoastaan yksi mies nosti kätensä. Kaikkien muiden elämät olivat muotoutuneet ajan mittaan erilaiseksi, kuin mitä he olivat alun perin suunnitelleet.

Elämän suuriin valintoihin vaikuttaa toisaalta sattuma ja toisaalta myös tietoiset pyrkimykset ja valinnat.

Tärkeää on opiskella asioita, joista on oikeasti kiinnostunut ja tehdä työtä, josta oikeasti pitää ja jota arvostaa!

Eurooppa-koulun oppilaina teillä on kaikilla varsin vankka tieto-taito-pohja. Teillä on kattava kielitaito ja laaja yleissivistys. Olette oppineet elämään erilaisten, erikielisten ja erilaisen vakaumuksen omaavien nuorten ja aikuisten kanssa. Niitä taitoja tulette tarvitsemaan tulevaisuudessa enemmän kuin ehkä arvaattekaan.

Tämän päivän jälkeen tämä ryhmä hajoaa eri puolille maailmaa.

EB-todistuksella voitte pyrkiä opiskelemaan mihin tahansa yliopistoon melkein missä tahansa maailman kolkassa. Ja hyvin te sitä mahdollisuutta olette hyödyntäneetkin.

Joku lähtee Englantiin, toinen Hollantiin, kolmas Ranskaan, Saksaan tai vaikka Suomeen. Kuka minnekin.

Menkää rauhassa! Te kyllä osaatte ja selviydytte!

Muistakaa kuitenkin, että aina välillä itse kukin tekee vääriä valintoja ja vääriä ratkaisuja. Sen myöntäminen ei ole epäonnistumista. Se on mahdollisuus aloittaa joitain uutta, jossain muualla. Teillä on siihen kaikki edellytykset.

TUNTEISTA

Teille ylioppilaille tämä päivä on ollut täynnä tunteita: onnea, onnistumisen iloa, tai vastavuoroisesti pettymystä ja surua. Ilmassa on valtavasti haikeutta siitä, että jotain on nyt lopullisesti päättynyt ja toivoa ja odotusta uudesta ja tulevasta.

Meille vanhemmilla tämä päivä on oikea tunteiden karuselli: täynnä iloa, ja ylpeyttä oman lapsen menestymisistä, tai toisaalta surua ja ehkäpä joskus katkeruuttakin siitä, että minun lastani on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, ja ehkä pettymystä siitä, ettei lapseni unelma tietystä yliopistopaikasta ei toteutunutkaan. Mutta ennen kaikkea sisuskalumme ovat pakahtua äidin ja isän rakkaudesta: tunnemme ääretöntä haikeutta siitä, että lapsistamme on kasvanut aikuisia, jotka ovat lähdössä maailmalle. Epävarmuutta siitä, miten tulette selviämään. Halua suojella teitä kaikelta ikävältä ja pahalta. Uskoa ja toivoa teidän tulevaisuutenne suhteen.

KIITOS

Ylioppilasjuhlan jälkeen myös tämä meidän vanhempainyhteisömme hajoaa. Meitä on yhdistänyt viimeisten 14 vuoden aikana kymmenet, ellei sadat vanhempainillat, juhlat, syntymäpäivät, yhteiset huolet opettajista, arvosanoista ja koulun asioista.

Kiitos teille kaikille myötäelämisestä näiden vuosien varrella. Tapaamme ehkä toisenlaisissa tilanteissa, toisissa ympyröissä.

Haluan kiittää myös kaikkia uusia ylioppilaita. On ollut ilo kasvaa ja oppia kanssanne. Jos nyt saisimme lapsia, miten paljon viisaampia ja parempia vanhempia me olisimmekaan. Ehkäpä voimme näyttää joskus tulevaisuudessa vanhemmuuden taitomme, jos löydätte itsellenne elämänkumppanin ja annatte meille luvan tulla hoitamaan mahdollisia lapsenlapsiamme. Teemme sen ilomielin – ja taidolla!

Haluaisin lopuksi jakaa kanssanne Tommi Tabermanin runon ”Tee sitä mihin uskot”

 

Tee sitä mihin uskot.

Usko siihen mitä teet.

Tee, niin kuin parhaaksi näet.

Älä usko mitä muut sanovat.

Sano, mitä itse ajattelet.

Ajattele itse.

Uskoon kuuluu epäily.

Uskoon kuuluu rohkeus.

Pahinta uskossa on sokeus.

Rohkea uskaltaa epäillä,

eikä näe niiden välillä pienintäkään ristiriitaa.

Tommi Taberman

Photo Julie de Bellaing