Puhe Eurooppa-koulun suomalaisille ylioppilaille ja heidän vanhemmilleen

 

Photo Julie de Bellaing

 

Arvoisat Eurooppa-koulun suomalaiset ylioppilaat, arvoisat vanhemmat,

AINUTLAATUISUUDESTA

Ulkomailla asuvina ex-pat lapsina ja nuorina olette varttuneet ranskan tai flaaminkielisellä alueella, monikielisessä Brysselissä – mutta siitä huolimatta olette saaneet  ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella omalla äidinkielellänne kaikki nämä vuodet.

Olette melkein kaikki kasvaneet yhdessä ja käyneet samaa koulua esikoulusta lukioon – jopa 14 vuotta. Se on pitkä aika 18-vuotiaan elämässä.

Teistä on varttunut nuoria aikuisia erittäin monikielisessä ja monikulttuurisessa kouluympäristössä. Olette oppineet käyttämään jokapäiväisessä arjessa sujuvasti useita kieltä ja olette ystävystyneet erimaalaisten nuorten kanssa.

Teillä on suomaiset “Finnair-ilmajuuret”, mutta toisaalta teistä on kasvanut polyglotteja eurooppalaisia, monen maan kansalaisia ja te voitte huoletta valita missä maassa opiskella, missä tehdä töitä ja mihin asettua.

Mahdollisuuksien avaruus on huimaava. Mitä ja missä opiskella, minkälaiseen työhön hakeutua, minne asettua asumaan ja olemaan?

Ja mikä merkillisintä, tämä kaikki on teille hyvin normaalia ja arkipäiväistä.

TULEVAISUUDESTA

Osallistuin viime syksynä nuorten työttömyyttä pohtivaan seminaariin. Auditoriossa oli arvioilta 300 eri alojen asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Luennoitsija kysyi, kuka paikalla olevista toimii sellaisessa työtehtävässä tai ammatissa, jossa lukion päättyessä kuvitteli aikuisena olevansa. Ainoastaan yksi mies nosti kätensä. Kaikkien muiden elämät olivat muotoutuneet ajan mittaan erilaiseksi, kuin mitä he olivat alun perin suunnitelleet.

Elämän suuriin valintoihin vaikuttaa toisaalta sattuma ja toisaalta myös tietoiset pyrkimykset ja valinnat.

Tärkeää on opiskella asioita, joista on oikeasti kiinnostunut ja tehdä työtä, josta oikeasti pitää ja jota arvostaa!

Eurooppa-koulun oppilaina teillä on kaikilla varsin vankka tieto-taito-pohja. Teillä on kattava kielitaito ja laaja yleissivistys. Olette oppineet elämään erilaisten, erikielisten ja erilaisen vakaumuksen omaavien nuorten ja aikuisten kanssa. Niitä taitoja tulette tarvitsemaan tulevaisuudessa enemmän kuin ehkä arvaattekaan.

Tämän päivän jälkeen tämä ryhmä hajoaa eri puolille maailmaa.

EB-todistuksella voitte pyrkiä opiskelemaan mihin tahansa yliopistoon melkein missä tahansa maailman kolkassa. Ja hyvin te sitä mahdollisuutta olette hyödyntäneetkin.

Joku lähtee Englantiin, toinen Hollantiin, kolmas Ranskaan, Saksaan tai vaikka Suomeen. Kuka minnekin.

Menkää rauhassa! Te kyllä osaatte ja selviydytte!

Muistakaa kuitenkin, että aina välillä itse kukin tekee vääriä valintoja ja vääriä ratkaisuja. Sen myöntäminen ei ole epäonnistumista. Se on mahdollisuus aloittaa joitain uutta, jossain muualla. Teillä on siihen kaikki edellytykset.

TUNTEISTA

Teille ylioppilaille tämä päivä on ollut täynnä tunteita: onnea, onnistumisen iloa, tai vastavuoroisesti pettymystä ja surua. Ilmassa on valtavasti haikeutta siitä, että jotain on nyt lopullisesti päättynyt ja toivoa ja odotusta uudesta ja tulevasta.

Meille vanhemmilla tämä päivä on oikea tunteiden karuselli: täynnä iloa, ja ylpeyttä oman lapsen menestymisistä, tai toisaalta surua ja ehkäpä joskus katkeruuttakin siitä, että minun lastani on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, ja ehkä pettymystä siitä, ettei lapseni unelma tietystä yliopistopaikasta ei toteutunutkaan. Mutta ennen kaikkea sisuskalumme ovat pakahtua äidin ja isän rakkaudesta: tunnemme ääretöntä haikeutta siitä, että lapsistamme on kasvanut aikuisia, jotka ovat lähdössä maailmalle. Epävarmuutta siitä, miten tulette selviämään. Halua suojella teitä kaikelta ikävältä ja pahalta. Uskoa ja toivoa teidän tulevaisuutenne suhteen.

KIITOS

Ylioppilasjuhlan jälkeen myös tämä meidän vanhempainyhteisömme hajoaa. Meitä on yhdistänyt viimeisten 14 vuoden aikana kymmenet, ellei sadat vanhempainillat, juhlat, syntymäpäivät, yhteiset huolet opettajista, arvosanoista ja koulun asioista.

Kiitos teille kaikille myötäelämisestä näiden vuosien varrella. Tapaamme ehkä toisenlaisissa tilanteissa, toisissa ympyröissä.

Haluan kiittää myös kaikkia uusia ylioppilaita. On ollut ilo kasvaa ja oppia kanssanne. Jos nyt saisimme lapsia, miten paljon viisaampia ja parempia vanhempia me olisimmekaan. Ehkäpä voimme näyttää joskus tulevaisuudessa vanhemmuuden taitomme, jos löydätte itsellenne elämänkumppanin ja annatte meille luvan tulla hoitamaan mahdollisia lapsenlapsiamme. Teemme sen ilomielin – ja taidolla!

Haluaisin lopuksi jakaa kanssanne Tommi Tabermanin runon ”Tee sitä mihin uskot”

 

Tee sitä mihin uskot.

Usko siihen mitä teet.

Tee, niin kuin parhaaksi näet.

Älä usko mitä muut sanovat.

Sano, mitä itse ajattelet.

Ajattele itse.

Uskoon kuuluu epäily.

Uskoon kuuluu rohkeus.

Pahinta uskossa on sokeus.

Rohkea uskaltaa epäillä,

eikä näe niiden välillä pienintäkään ristiriitaa.

Tommi Taberman

Photo Julie de Bellaing

Advertisements

An updated message from the Secretary-General of the European schools regarding the referendum on Europe in the UK

EN

 

Dear all,

We are still absorbing the result of the UK referendum on EU membership in terms of its potential impact on our schools.  I would like to highlight:

Almost entirely without exception all our students have chosen English as L1, L2, L3 or L4 and all our schools have an Anglophone section. So, whatever happens, English language is, and will remain essential part of European schooling. We need Anglophone teachers – seconded and locally recruited –  now and in the future.

Pupils, parents and staff members who are Europeans with UK nationality are an integral part of our great European school community in which we foster values such as mutual respect, tolerance and open-mindedness. We should all do our outmost to continue to promote these values and to lead by our example.

It is for the UK Government to invoke Article 50 of the Lisbon Treaty to initiate the process of withdrawal from the EU. Only after this has been done, a two-year negotiation period would begin. It is far too early to speculate on how these negotiations will evolve as far as the European Schools are concerned.

In any event, over the summer break and beyond my team and myself as Secretary-General will be monitoring very closely the possible consequences of the UK referendum and we will of course keep you informed about any new developments.

As a Secretary-General and as soon as needed I will propose to the Board of Governors to create a dedicated Working Group involving all the relevant stakeholders to monitor developments.

I wish you all pleasant holidays,

Kari Kivinen

Secretary-General of the European schools

*************************************************************

 

FR

Chers amis,

Nous nous interrogeons encore sur l’impact que pourra avoir sur nos écoles le référendum organisé au Royaume-Uni au sujet de l’appartenance de cet État à l’Union européenne. J’aimerais insister sur quelques points :

Tous nos élèves, pratiquement sans la moindre exception, ont choisi l’anglais comme LI, LII, LIII ou LIV, et toutes nos écoles comportent une section anglophone. Quoi qu’il arrive, la langue anglaise est et demeurera donc un élément essentiel de l’enseignement européen. Nous avons aujourd’hui besoin d’enseignants anglophones, aussi bien détachés que chargés de cours, et nous aurons encore besoin d’eux à l’avenir.

Les élèves, les parents et les membres du personnel ressortissants du Royaume-Uni sont des Européens qui font partie intégrante de la grande communauté des Écoles européennes, au sein de laquelle nous défendons des valeurs telles que le respect mutuel, la tolérance et l’ouverture d’esprit. Nous devrions tous faire tout notre possible pour continuer à promouvoir ces valeurs et pour montrer l’exemple.

Il appartient au gouvernement du Royaume-Uni d’invoquer l’article 50 du traité de Lisbonne pour entamer le processus de retrait de l’UE. Ce n’est qu’alors que débutera une période de négociation de deux ans. Il est bien trop tôt pour spéculer sur la tournure que prendront ces négociations pour les Écoles européennes.

Quoi qu’il arrive, pendant les vacances d’été et par la suite, mon équipe et moi-même, en tant que Secrétaire général, resterons très attentifs aux conséquences que pourra avoir le référendum organisé au Royaume-Uni, et nous vous tiendrons bien évidemment informés de tout nouveau développement.

En tant que Secrétaire général, et dès le moment opportun, je vais proposer au Conseil supérieur de créer un groupe de travail consacré à cette question, auquel participeront tous les acteurs concernés, afin de suivre l’évolution de la situation.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

Kari Kivinen

Secrétaire général des Écoles européennes

 

**********************************************

 

DE

Sehr geehrte Schüler, Eltern und Kollegen,

Wir sind immer noch dabei, das Ergebnis des Referendums über die Mitgliedschaft von Großbritannien in der Europäischen Union im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen auf unsere Schulen zu verarbeiten. Ich möchte Folgendes hervorheben:

Beinahe ausnahmslos alle unsere Schüler haben Englisch als L1, L2, L3 oder L4 gewählt und alle unsere Schulen haben eine englische Abteilung. Somit ist und bleibt Englisch ein grundlegender Bestandteil des Unterrichts- und Erziehungsmodells der Europäischen Schulen. Wir benötigen englischsprachige Lehrkräfte – abgeordnete Lehrkräfte und Ortslehrkräfte – jetzt und in Zukunft.

Schüler, Eltern und Personalmitglieder mit britischer Staatsbürgerschaft sind Teil unserer großen europäischen Schulgemeinschaft, in der wir Werte wie gegenseitiger Respekt, Toleranz und Offenheit fördern. Wir sollten alle unser Äußerstes geben, um diese Werte weiterhin zu fördern und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Die britische Regierung muss Artikel 50 des Lissabon-Vertrags aktivieren, um den EU-Austrittsprozess in die Wege zu leiten. Erst nachdem dies geschehen ist, beginnt eine zweijährige Verhandlungsphase. Es ist noch viel zu früh, Vermutungen darüber anzustellen, wie sich diese Verhandlungen in Bezug auf die Europäischen Schulen entwickeln werden.

In jedem Fall werden mein Team und ich selbst als Generalsekretär während der Sommerpause und darüber hinaus die möglichen Konsequenzen des britischen Referendums äußerst genau prüfen und werden Sie selbstverständlich über jegliche neuen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

In meiner Funktion als Generalsekretär und sobald es erforderlich ist, werde ich zwecks Weiterverfolgung der Entwicklungen dem Obersten Rat die Schaffung einer Arbeitsgruppe vorschlagen, die sich aus Vertretern aller maßgeblichen Interessensgruppen  zusammensetzen wird.

Ich wünsche Ihnen allen angenehme Ferien.

Kari Kivinen

Generalsekretär der Europäischen Schulen