Report of the Secretary-General to the Board of Governors of the European Schools for the year 2011

Report of the Secretary-General to the Board of Governors of the European Schools for the year 2011

This report covers the 2011 calendar year and it will be presented to the members of the Board of Governors on the 18.4.2012 in the  Union Hall, Oxford.

 

 

The objective of the report is to provide the members of the Board of Governors with consolidated facts and figures on the European Schools system as a whole and to inform it about the main developments which occurred in the different areas of activity of the General Secretariat and about the situation of the schools, with particular reference to infrastructure.

You can download the pdf-versions of the report below:

2012-01-D-55-en-1

2012-01-D-55-en-1.2

2012-01-D-55-en-1.3

2012-01-D-55-en-1.4

2012-01-D-55-en-1.5

More information to be found in the address www.eursc.eu !

Advertisements

Motivation and Self-Regulated Learning – from Theory to Practise

The workshop “Motivation and Self-Regulated Learning – from Theory to Practise” took place in the European School, Uccle  in 2010.

Download pdf-file below!

 

Motivation and SRL

 

FT Kari Kivinen on nimitetty Eurooppa-koulu -järjestelmän pääsihteeriksi

Opetushallituksen lehdistötiedote 22.9.2011

FT Kari Kivinen on nimitetty Eurooppa-koulu -järjestelmän pääsihteeriksi. Valinnasta päätti 16.9. kokoontunut Eurooppa-koulujen johtokunta, joka koostuu 27 valtion ja  komission edustajista.

Kivinen ottaa pääsihteerin tehtävän vastaan 1.1.2012, kun nykyinen pääsihteeri Renée Christmann jää eläkkeelle. Pääsihteerin toimikausi kestää kuusi vuotta.

Kari Kivisellä, 50, on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisten koulujen johtotehtävistä. Hän on toiminut Eurooppa-koulujen apulaispääsihteerinä syyskuusta 2010 alkaen. Ennen apulaispääsihteerikauttaan hän työskenteli Brysselissä Ucclen Eurooppa-koulun rehtorina vuosina 2003–2010 ja sitä ennen vuosina 1995–2003 rehtorina, apulaisrehtorina ja opettajana Luxemburgin Eurooppa-koulussa. Helsingin Ranskalais-suomalaisessa koulussa Kivinen toimi opettajana ja vararehtorina vuosina 1987–1995. Kivinen väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2003.

Eurooppa-koulujärjestelmän ylin päättävä toimielin on johtokunta. Pääsihteeri edustaa johtokuntaa järjestelmän ulkopuolella ja vastaa koko Eurooppa-koulujärjestelmän hallinnosta, toiminnasta, kehittämisestä ja mm. tuloksellisuuden arvioinnista. Pääsihteeri johtaa Brysselissä sijaitsevaa keskustoimistoa, joka mm. koordinoi johtokunnan ja sen alaisten toimielinten ja työryhmien työtä.

Eurooppa-koulut ovat Euroopan yhteisöjen henkilöstön lasten opetusta varten perustettuja julkisia oppilaitoksia, joiden hallinnosta vastaavat Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot ja Euroopan komissio yhdessä. Järjestelmä luotiin 1950-luvulla, jolloin ensimmäinen Eurooppa-koulu aloitti toimintansa Luxemburgissa.

Eurooppalaista opetusta antavia varsinaisia Eurooppa-kouluja on tällä hetkellä 14. Haastavin oppilastilanne on Brysselissä, jossa toimii kolme yli 3 000 oppilaan koulua, neljännessä on yli 1 000 oppilasta ja viidennen koulun perustamisesta on tehty periaatepäätös. Varsinaisissa Eurooppa-kouluissa on oppilaita yhteensä noin 25 000 ja opetushenkilöstöä yhteensä noin 2 100. Kouluissa on suomalaisia oppilaita noin 660 ja opettajia ja apulaisrehtoreita noin 30.

Eurooppa-koulujärjestelmän avaaminen kansallisille kouluille on ollut tärkeä poliittinen tavoite, jonka tavoitteena on myös ollut tukea komission henkilöstöpolitiikkaa. Useat jäsenvaltiot ovat viime vuosina perustaneet kouluja, jotka noudattavat Eurooppa-koulujen yhtenäisiä opetussuunnitelmia. Näitä ns. akkreditoituja kouluja on yhteensä kuusi, joista yksi toimii Helsingissä. Rakenteiden kehittäminen tukemaan yhtenäistä laajentuvaa koulutusjärjestelmää tulee olemaan yksi uuden pääsihteerin keskeisimmistä haasteista.